Już rusza

Krajowy System e-Faktur KSeF

Krajowy System e-Faktur zdrobniale nazywany KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczenia numerem identyfikującym przydzielonym przez system.

Weryfikuje on zgodność z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury.

Dodatkową wartością dla użytkowników nowego systemu KSeF jest zwolnienie podatnika z obowiązku przechowywania i archiwizacji wystawianych faktur.

Do administracji podatkowej będzie należała rola przechowywania wystawionych faktur przychodzących za pośrednictwem systemu.

Jakie korzyści wiążą się z wystawianiem
faktur ustrukturyzowanych

Podatnik wystawiający fakturę ustrukturyzowaną ma możliwość wglądu w jej treść w każdej chwili.

E-faktura nie ulegnie zaginięciu ani zniszczeniu.

Ponadto podatnik, który przez cały rok rozliczeniowy będzie posługiwał się wyłącznie fakturami ustrukturyzowanymi oraz spełni warunki między innymi z zakresu czynnego podatnika VAT oraz złożenia deklaracji za każdy okres rozliczeniowy zwrot podatku VAT zostanie wobec podatnika zastosowanie skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 dni na 45 dni.

Co ma na celu wprowadzenie
systemu KSeF?

Zastosowanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur ma przyczynić się do ujednolicenia formatu faktur elektronicznych.

System przyśpieszy analizowanie dokumentów oraz nada większej kontroli organom podatkowym w sprawdzaniu rozliczeń przedsiębiorców z uwagi na możliwość jego zdalnego monitorowania.

Ma on na celu uszczelnienie dotychczasowego systemu oraz efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych.

Wprowadzone zmiany powinny zwiększyć bezpieczeństwa transakcji handlowych.

Zostanie również zmniejszona liczba błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim, ponieważ system będzie całkowicie zautomatyzowany.

Podatnik posługujący się systemem KSeF będzie miał łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

Wprowadzenie systemu KSeF
na terytorium Polski

Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę.

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie dobrowolnego korzystania z wystawiania faktur ustrukturyzowanych występujących jako rodzaj faktur elektronicznych za pośrednictwem teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Ministerstwo Finansów proponuje dobrowolne korzystanie z systemu od stycznie 2022 roku.

Zgodnie z najnowszymi zmianami projektu, system KSeF będzie obligatoryjny dla każdego podatnika VAT od 1 lipca 2024 roku, a dla podatników zwolnionych z VAT został wyznaczony termin 1 stycznia 2025 roku.

Rozbudowany system do wystawiania e-faktur

System stworzony dla Polski będzie podparty doświadczeniem Hiszpanii, Portugalii oraz Włoch.

Nie będziemy eksperymentować, a wyłącznie wprowadzone rozwiązania uwzględnimy z praktyką innych krajów.

Założenia, które zostały udostępnione przez Ministerstwo Finansów są porównywalne do systemu wprowadzonego we Włoszech.

Zmiany nastąpią nie tylko w systemach finansowo księgowych, ale i również w samych procedurach wystawiania faktur, systemach do tego przeznaczonych oraz obiegiem dokumentów.

Wiąże się to z ogromnych nakładem obowiązków administracyjnych na podatników.