Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Zmiany w KSeF po konsultacjach – bardziej przyjazny dla przedsiębiorców

2024-03-25

W odpowiedzi na głos społeczności przedsiębiorców oraz po serii konsultacji, Ministerstwo Finansów ogłosiło szereg kluczowych zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), które mają na celu uczynienie systemu bardziej przyjaznym i dostępnym dla szerokiego grona użytkowników. Zmiany te dotyczą zarówno terminów wdrożenia, jak i samych procedur fakturowania, dając przedsiębiorcom więcej czasu i elastyczności w adaptacji do nowych wymogów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w KSeF, które każdy przedsiębiorca powinien poznać.

KSeF zmiany terminu i jego ujednolicenie.

Jedną z najbardziej nurtujących przedsiębiorców kwestii jest data wprowadzenia obowiązkowego systemu e-fakturowania. Zapewniono, że zostanie ona ogłoszona na przełomie kwietnia i maja tego roku. Co ważne, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, KSeF nie wejdzie w życie w 2024 roku. Taka decyzja daje przedsiębiorcom dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian.

Ważnym aspektem zapowiadanych zmian KSeF jest fakt, że obowiązek e-fakturowania zostanie wprowadzony jednocześnie dla wszystkich podatników – zarówno tych czynnych, jak i zwolnionych z VAT. To ujednolicenie procesu ma na celu zapewnienie równych warunków dla wszystkich przedsiębiorców oraz usprawnienie procesu adaptacji do nowego systemu.

Odroczenie obowiązków i uproszczenia.

Kolejnym krokiem w kierunku ułatwienia adaptacji do systemu jest odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach. To znacząca zmiana w KSeF 2024, dająca przedsiębiorcom dodatkowy czas na aktualizację i dostosowanie swoich systemów IT. Ponadto, w okresie przejściowym zostanie wprowadzona możliwość wystawiania faktur elektronicznych „offline” z kodem QR, które następnie można wprowadzić do systemu KSeF.

Uproszczenia dla podatników „wykluczonych cyfrowo”.

Rozumiejąc wyzwania, jakie niesie za sobą cyfryzacja dla niektórych przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów proponuje zmiany KSeF, umożliwiające tymczasowe stosowanie faktur papierowych w określonych sytuacjach. Rozwiązanie to skierowane jest do podatników, dla których wdrożenie systemu e-fakturowania może być utrudnione, a suma wartości wystawianych faktur nie przekracza określonych limitów.

Odroczenie nakładania kar.

Ważnym aspektem zmian KSeF jest również odroczenie nakładania kar za niestosowanie systemu w początkowym okresie jego działania. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w trakcie adaptacji do nowych wymogów mogą napotkać trudności. Tym samym, Ministerstwo Finansów pokazuje zrozumienie dla wyzwań, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa, i daje szansę na bezstresowe przejście na e-fakturowanie.

KSeF zmiany 2024 a szkolenia i wsparcie podatników.

Znaczącym elementem zmian KSeF jest również wprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, które rozpoczną się w maju 2024 roku. Szkolenia te, dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online, mają na celu przybliżenie funkcjonowania systemu KSeF, zasad e-fakturowania oraz obsługi darmowych narzędzi do wystawiania e-faktur.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się ze szczegółami zmian KSeF na 2024 rok oraz do skorzystania z dostępnych szkoleń i narzędzi wspierających wdrożenie systemu. Taka proaktywna postawa pomoże w płynnej adaptacji do nowych przepisów i maksymalizacji korzyści płynących z e-fakturowania.