Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Ukrywanie faktur – Nowa funkcjonalność w KSeF

2024-03-15

W dobie cyfryzacji, gdzie większość procesów biznesowych przenosi się do internetu, kluczową rolę odgrywa optymalizacja oraz usprawnienie każdej części działalności przedsiębiorstwa, w tym także rozliczeń podatkowych. Właśnie w tym kontekście wprowadzono nową funkcjonalność do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – ukrywanie faktur, która może okazać się pomocna w kontekście zarządzania niepewnymi transakcjami. Czym jest ukrywanie faktur KSeF i jak może wpłynąć na twoje przedsiębiorstwo? 

System KSeF a ukrywanie faktur

Krajowy System e-Faktur to platforma uruchomiona przez Ministerstwo Finansów, mająca na celu cyfryzację procesu wystawiania, odbierania oraz przechowywania faktur. System ten umożliwia łatwiejsze zarządzanie dokumentami i poprawę transparentności transakcji.

Ukrywanie faktur w KSeF to nowość, która pozwala przedsiębiorcom na selektywne zarządzanie fakturami. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest odseparowanie faktur, co do których istnieją wątpliwości co do ich zasadności rozliczeń podatkowych, od pozostałych dokumentów. To oznacza, że przedsiębiorcy mogą lepiej kontrolować, które faktury zakupowe są brane pod uwagę w rozliczeniach VAT oraz które wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów.

Jak działa ukrywanie faktury KSeF?

Ukrywanie faktur KSeF aktualnie jest możliwe tylko przez interfejs API – narzędzie, które pozwala na automatyczne interakcje z systemem. Na chwilę obecną, ta opcja nie jest jeszcze dostępna bezpośrednio w Aplikacji Podatnika. Proces ukrywania faktury wymaga oznaczenia jej jako ukrytej i podania powodu takiego działania. Jest to istotne zarówno z perspektywy zarządzania wewnętrznego, jak i ewentualnych kontroli.

Wpływ na rozliczenia VAT i CIT

Ukrywanie faktur w systemie KSeF może mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń VAT i CIT. Podobnie jak przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z KSeF, przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uwzględniania wszystkich otrzymanych faktur zakupowych w rozliczeniach VAT. To oznacza, że decyzja o ukryciu faktury nie pociąga za sobą automatycznie negatywnych konsekwencji podatkowych, ale może wpłynąć na ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu VAT należnego.

KSeF ukrywanie faktur: Techniczne aspekty

Warto być świadomym ograniczeń i specyfiki technicznej funkcji ukrywania faktur. Obecnie, ukryte i nieukryte faktury nie mogą być pobrane jednocześnie w jednym żądaniu do systemu, co wymaga równoległego przeglądania dwóch zbiorów dokumentów. Może to wprowadzić pewne wyzwania w identyfikacji i zarządzaniu fakturami, które mogą np. zostać ukryte przez inną osobę lub system.

Podsumowanie – ukrywanie faktur KSeF

Nowa funkcjonalność ukrywania faktur w KSeF stanowi ważne narzędzie, które może wspierać przedsiębiorców w dokonywaniu świadomych decyzji dotyczących rozliczeń podatkowych. Mimo że wprowadza pewne wyzwania techniczne, daje możliwość lepszego zarządzania niepewnymi fakturami. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji wymaga zrozumienia jej specyfiki oraz dostosowania procesów wewnętrznych w Twojej firmie.