Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych – czy muszę wystawić w KSEF?

2024-03-18

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest jednym z kluczowych narzędzi, które rewolucjonizują fakturowanie w Polsce. System ten pozwala na elektroniczne wystawianie i otrzymywanie faktur w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednak pojawia się pytanie: czy w kontekście sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych, przedsiębiorcy są zobowiązani do korzystania z KSeF?

KSeF faktury zagraniczne – ogólny zarys

Krajowy System e-Faktur, będący nowoczesnym narzędziem elektronicznego fakturowania, z założenia ma usprawnić i cyfryzować proces wystawiania faktur między podmiotami działającymi na terenie Polski. Jednakże jego zastosowanie w relacjach międzynarodowych budzi wiele wątpliwości. Faktury wystawiane przez zagranicznych dostawców, którzy nie posiadają zarejestrowanej działalności w Polsce, w naturalny sposób wykraczają poza ramy KSeF. To oznacza, że przedsiębiorcy otrzymujący takie faktury nie są zobligowani do ich raportowania w systemie. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że system ten posiada pewne specyficzne wymagania dla podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku.

Obowiązek wystawiania faktur przez zagranicznych podatników

Specyfika obowiązku wystawiania faktur w KSeF przez zagranicznych podatników jest ściśle związana z posiadaniem przez nich stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, zwanego również VAT-fixed establishment. Podmioty te, w sytuacji gdy ich polskie oddziały uczestniczą w transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług, są zobligowane do korzystania z KSeF. Jest to kluczowe odróżnienie, które podkreśla, iż nie każda transakcja z udziałem podmiotu zagranicznego automatycznie wymaga użycia systemu KSeF.

Faktury zagraniczne w KSeF dla podmiotów zagranicznych

Faktura dla podmiotu zagranicznego będzie wystawiana przez polskich przedsiębiorców za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby przed wystawieniem faktury zweryfikować, czy odbiorca posiada dostęp do KSeF. W przypadku braku takiego dostępu, konieczne jest dostosowanie formy przekazania faktury, na przykład poprzez dołączenie kodu QR i wysłanie jej drogą elektroniczną. W relacjach z osobami prywatnymi z zagranicy nie nakłada się na przedsiębiorców żadnych dodatkowych obowiązków w KSeF.

KSeF a faktury zagraniczne w obcej walucie

Kolejnym ważnym aspektem jest wystawianie faktur w walucie obcej. W sytuacji, gdy faktura w KSeF jest wystawiana dla kontrahenta z Polski w walucie innej niż złoty, kwota na fakturze powinna być wyrażona wyłącznie w tej walucie obcej. Pole "KodWaluty" pozwala na określenie użytej waluty, a przeliczenie wartości faktury na złotówki odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Podsumowanie – faktury zagraniczne a KSeF

Podsumowując, KSeF wprowadza ogromne zmiany w zakresie fakturacji elektronicznej w Polsce, jednak jego zastosowanie w kontekście sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych jest ograniczone i uzależnione od konkretnych sytuacji. Przedsiębiorcy powinni być świadomi obowiązków i możliwości, jakie niesie ze sobą system KSeF, szczególnie przy transakcjach międzynarodowych.