Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Samofakturowanie w KSEF – Czy będzie możliwe?

2024-04-16

Samofakturowanie to mechanizm umożliwiający nabywcy faktur wystawianie ich w imieniu oraz na rzecz sprzedawcy, stosowany jest przede wszystkim w celu usprawnienia procesów księgowych oraz obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) rodzi pytania o przyszłość tej procedury. Czy w nowym systemie samofakturowanie będzie możliwe? Jakie zmiany przyniesie KSeF dla tej formy rozliczeń?

Samofakturowanie KSeF – jak wygląda procedura?

Po wprowadzeniu KSeF samofakturowanie zachowuje swoje fundamentalne założenia, które były już znane i stosowane w polskim prawie VAT. Przepisy dotyczące samofakturowania nie uległy zmianie z wprowadzeniem nowego systemu elektronicznego wystawiania faktur. Nadal możliwe jest, by nabywca wystawiał faktury w imieniu sprzedawcy, o ile obie strony transakcji uzgodnią takie postępowanie i odpowiednio je udokumentują.

Warunki umożliwiające samofakturowanie w KSeF

Aby proces samofakturowania w KSeF mógł być realizowany, kluczowe jest zawarcie między stronami transakcji specjalnej umowy. Umowa ta musi precyzyjnie określać zasady samofakturowania, w tym procedurę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę. Dodatkowo sprzedawca musi udzielić nabywcy odpowiednich uprawnień w systemie KSeF, aby mógł on legalnie wystawiać faktury. Tylko dzięki temu nabywca staje się uprawniony do samodzielnego dokumentowania transakcji w imieniu sprzedawcy.

Mechanizm samofakturowania a KSeF

Integracja samofakturowania z KSeF nie wprowadza zmian w samej naturze tego mechanizmu. Nadal opiera się on na zaufaniu i uprzednich ustaleniach między sprzedającym a kupującym. Co więcej, system KSeF zapewnia dodatkowe narzędzia kontroli oraz bezpieczeństwa, które są niezbędne przy tego typu transakcjach. Wprowadzenie elektronicznego systemu faktur pozwala na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie dokumentów, co jest istotne szczególnie w dużych korporacjach, gdzie liczba transakcji jest wysoka.

Warto zauważyć, że samofakturowanie w KSeF nie zwalnia dostawcy z obowiązku odprowadzenia należnego podatku. Nawet jeśli to nabywca wystawia fakturę, sprzedawca nadal ponosi odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych. System KSeF, jako nowoczesne narzędzie, nie zmienia tej zasady, lecz zapewnia lepszą kontrolę nad procesem wystawiania i akceptacji faktur.

Bezpieczeństwo samofakturowania w KSeF

Wprowadzenie KSeF podnosi bezpieczeństwo procesu samofakturowania. Dzięki elektronicznemu charakterowi systemu oraz możliwości ustalenia szczegółowych uprawnień dla nabywcy, samofakturowanie staje się procedurą bardziej kontrolowaną i zabezpieczoną przed nadużyciami. Regulacje prawne, wsparte nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, zapewniają, że każda strona transakcji jest odpowiednio chroniona.

Wnioski – samofakturowanie a KSeF

Samofakturowanie w KSeF jest nie tylko możliwe, ale również może przynieść szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Dzięki nowemu systemowi, procesy te mogą być realizowane szybciej, bezpieczniej i bardziej efektywnie. Zapewnia to lepsze dostosowanie do potrzeb współczesnych rynków, które coraz bardziej opierają się na technologii i automatyzacji. Dlatego przedsiębiorcy powinni już teraz rozważyć wdrożenie samofakturowania w ramach KSeF, aby maksymalnie wykorzystać potencjał cyfryzacji w prowadzeniu biznesu.