Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Publikacja roboczej wersji struktury logicznej FA(2) przez Ministerstwo Finansów

2024-07-10

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej FA(2) dla systemu e-Faktur (KSeF). Nowa struktura została udostępniona 23 maja 2023 roku, mając na celu przygotowanie podatników do obowiązkowego korzystania z KSeF, które będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku dla dużych przedsiębiorstw oraz od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych firm. Struktura FA(2) miała za zadanie zastąpić obecną wersję FA(1) od 1 września 2023 roku.

Czym jest wersja robocza FA(2)?

Robocza wersja struktury logicznej FA(2) to wstępna wersja standardu, która została opublikowana, aby umożliwić przedsiębiorcom i dostawcom oprogramowania przygotowanie się do przyszłych zmian. Wersja robocza służy do testowania i dostosowywania systemów informatycznych do nowego formatu e-Faktur. Dzięki niej firmy mogą przetestować swoje systemy i zgłosić ewentualne uwagi lub problemy przed finalnym wdrożeniem.

Różnice między wersją roboczą a produkcyjną

  • Wersja robocza FA(2): To wstępna wersja struktury, która jest udostępniona głównie do celów testowych. Pozwala ona przedsiębiorcom i dostawcom oprogramowania na zapoznanie się z nowymi wymaganiami i dostosowanie swoich systemów. Wersja robocza może zawierać zmiany i aktualizacje w odpowiedzi na zgłoszenia i sugestie użytkowników.
  • Wersja produkcyjna FA(2): To ostateczna, stabilna wersja struktury, która jest używana w rzeczywistych operacjach biznesowych. Wersja produkcyjna powstaje po okresie testów i konsultacji, kiedy wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. Jest to wersja, która obowiązuje we wszystkich transakcjach po jej oficjalnym wprowadzeniu.

Kluczowe informacje o strukturze FA(2)

Nowa struktura logiczna FA(2) została opracowana w oparciu o opinie z konsultacji podatkowych oraz postulaty zgłoszone przez organizacje przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów. Celem było ułatwienie przedsiębiorcom adaptacji do obowiązkowego e-fakturowania oraz automatyzacja procesu wystawiania i przetwarzania faktur.

Harmonogram działań

Ministerstwo Finansów działało zgodnie z harmonogramem wdrożenia struktury FA(2):

  • Czerwiec 2023: Publikacja struktury logicznej na platformie ePUAP.
  • Lipiec 2023: Udostępnienie środowiska testowego wraz z dokumentacją.
  • 1 września 2023: Udostępnienie środowiska produkcyjnego.

Korzyści i funkcjonalności

Nowa struktura logiczna FA(2) ma na celu uproszczenie procesu dokumentowania transakcji, przyspieszenie wystawiania, przetwarzania i archiwizacji dokumentów. Umożliwi także podatnikom bieżący dostęp do informacji z faktur dla potrzeb zarządczych, co jest szczególnie ważne w kontekście analityki biznesowej. Dzięki temu system do wystawiania faktur stanie się bardziej efektywny i przejrzysty.

Dostosowanie systemów informatycznych

Robocza wersja struktury FA(2) została opublikowana w celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania swoich systemów informatycznych do nowych wymogów. Ministerstwo Finansów zachęcało do aktywnego korzystania ze środowiska testowego, aby przygotować się do pełnego wdrożenia systemu e-faktur. Wdrożenie nowej struktury miało na celu ułatwienie przedsiębiorcom przejścia na obowiązkowe e-fakturowanie oraz eliminację błędów związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów.

Podsumowanie

Publikacja roboczej wersji struktury logicznej FA(2) przez Ministerstwo Finansów jest kluczowym krokiem w przygotowaniach do obowiązkowego korzystania z KSeF. Nowa struktura ma na celu uproszczenie i automatyzację procesów fakturowania, co przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i administracji podatkowej. Przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć dostosowywanie swoich systemów do nowych wymogów, aby być gotowym na zmiany wprowadzane przez rządowy program do wystawiania faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy od 2026 roku, co daje firmom więcej czasu na pełne przygotowanie się do nowych przepisów.