Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Poznaj szczegóły projektu ustawy odraczającej KSeF do 2026

2024-05-06

W ostatnich miesiącach temat KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur, był szeroko komentowany zarówno w mediach, jak i w środowiskach biznesowych. W wyniku zdiagnozowanych błędów krytycznych oraz potrzeby dalszego dopracowania systemu, wprowadzenie obowiązkowego KSeF zostało przesunięte. W tym artykule omówimy kluczowe elementy i przesunięcia terminów, które dotyczą tego ważnego projektu.

KSeF przesunięcie terminu

Pierwotnie, zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r., obowiązek stosowania KSeF miał wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Jednak, jak wykazał audyt informatyczny przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów, istotne błędy systemowe wymagały przesunięcia daty wprowadzenia systemu na późniejszy termin. W rezultacie nowy obowiązkowy termin rozpoczęcia funkcjonowania KSeF to 1 lutego 2026 r. To przesunięcie ma na celu zapewnienie, że system będzie w pełni funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników, co jest kluczowe dla efektywności i akceptacji przez wszystkie zainteresowane strony.

KSeF ustawa – co warto wiedzieć?

Zmiana terminu wymagała przyjęcia nowelizacji odpowiednich ustaw. Projekt nowelizacji, zatytułowany UD49, został przyjęty przez Radę Ministrów i obejmuje odroczenie terminu wejścia w życie KSeF. Oprócz samego przesunięcia ustawa wprowadza również dodatkowe odroczenia związane z obowiązkami, takimi jak:

  • Okres przejściowy dla wystawiania faktur z kasy rejestrującej.
  • Odroczenie obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF.
  • Odroczenie kar dla podatników za błędy związane ze stosowaniem systemu.

KSeF od kiedy? Nowe daty i etapy

Nowelizacja przewiduje, że obowiązek stosowania KSeF zostanie wprowadzony stopniowo:

  • Od 1 lutego 2026 r. obowiązek stosowania KSeF obejmie przedsiębiorców, którzy w roku 2025 osiągnęli wartość sprzedaży (włącznie z kwotą podatku) przekraczającą 200 mln zł.
  • Pozostali przedsiębiorcy będą musieli przystosować się do wymogów KSeF od 1 kwietnia 2026 r.

KSeF przesunięty – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przesunięcie terminu wprowadzenia KSeF jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy otrzymują dodatkowy czas na adaptację i przygotowanie swoich systemów do nowych wymogów. Jest to także okazja do przeprowadzenia niezbędnych testów i zapewnienia, że proces przejścia na e-faktury będzie jak najmniej obciążający.

Podsumowanie

Projekt ustawy odraczającej KSeF do 2026 r. jest kluczowym elementem w procesie wdrażania elektronicznego systemu faktur w Polsce. Zmiany te są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji oraz analiz, które mają na celu zapewnienie, że system będzie efektywny i przyjazny dla użytkowników. W kontekście bezpieczeństwa KSeF przesunięcie terminu jest nie tylko niezbędne, ale i oczekiwane, aby wszystkie aspekty systemu były w pełni gotowe na wprowadzenie obowiązkowych e-faktur.