Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Odbył się start konsultacji w sprawie KSEF

2024-03-15

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to ważny krok w stronę ułatwienia przedsiębiorcom przejścia na cyfrowy system fakturowania. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania biznesu, polskie Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć obowiązkowe wprowadzenie KSeF, jednocześnie otwierając przestrzeń na dialog w formie konsultacji KSeF. Celem tych działań jest nie tylko dostosowanie systemu do realiów rynkowych, ale też zapewnienie wsparcia i szkolenia dla przedsiębiorców.

Przesunięcie obowiązkowego KSeF

Początkowo obowiązkowe wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur miało nastąpić w stosunkowo krótkim czasie – od 1 lipca 2024 r. Jednak, biorąc pod uwagę głosy przedsiębiorców oraz różnorodne wyzwania implementacyjne, rząd zdecydował o przesunięciu terminu. Ta decyzja została podjęta, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronach wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian oraz na wzięcie udziału w konsultacjach KSeF.

KSeF konsultacje i ich cel

Głównym celem konsultacji w sprawie KSeF jest zebranie opinii i uwag od przedsiębiorców, organizacji branżowych oraz innych interesariuszy. Ministerstwo Finansów pragnie, by nowy system był jak najbardziej przyjazny dla użytkowników i dostosowany do specyfiki różnych sektorów gospodarki. Konsultacje KSeF mają na celu identyfikację potencjalnych trudności i wyzwań, a także propozycji rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone w ramach systemu.

W trakcie konsultacji KSeF poruszane będą różnorodne tematy, mające na celu szczegółowe przeanalizowanie funkcjonowania systemu. Omówione zostaną kwestie techniczne, prawne oraz organizacyjne, aby w jak największym stopniu dostosować KSeF do potrzeb rynku. Ważnym elementem dyskusji będzie też sposób integracji systemu z istniejącymi rozwiązaniami księgowymi i fakturującymi używanymi przez przedsiębiorstwa.

KSeF szkolenie – dlaczego warto?

Rozumiejąc potrzebę wsparcia przedsiębiorców w procesie przejścia na elektroniczny system fakturowania, rząd zapowiedział organizację szkoleń z korzystania z KSeF. Od przełomu kwietnia i maja każdy z 400 urzędów skarbowych w Polsce będzie oferował praktyczne szkolenie KSeF, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli nauczyć się, jak korzystać z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. Szkolenia te mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zapewnienie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną pracę z systemem.

Jaki będzie nowy termin KSeF?

Nowy termin wprowadzenia obowiązkowego systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja, w wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz analizy zebranych opinii. Decyzja ta ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowych przepisów oraz skorzystanie z możliwości uczestnictwa w szkoleniach i konsultacjach.

Podsumowanie

Przygotowanie do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Zaleca się skorzystanie z organizowanych w całym kraju szkoleń, które oferują praktyczną wiedzę na temat korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. Takie działanie pozwoli na płynne przejście do systemu KSeF i minimalizację ewentualnych trudności. Równie ważne jest aktywne uczestnictwo w konsultacjach KSeF. To szansa na wyrażenie swoich opinii i doświadczeń, które mogą mieć wpływ na ostateczny kształt i funkcjonalność systemu.