Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Od kiedy KSEF? Krajowy System e-Faktur obowiązkowy od 2026!

2024-04-26

KSeF - przesunięcie terminu wprowadzenia

Krajowy System e-Faktur, który początkowo miał zostać wprowadzony w formie obowiązkowej od 1 lipca 2024 roku, z początkiem roku został przesunięty na późniejszy termin. Na briefingu prasowym w dniu 26.04., Minister Finansów Andrzej Domański oraz Marcin Łoboda - Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformowali, że KSeF będzie obligatoryjny od 1 lutego 2026 dla podmiotów o obrotach powyżej 200 mln zł i dla wszystkich przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026r.

Wyniki audytu i konieczność zmian w KSeF

Wcześniej, Minister Andrzej Domański wyraził głębokie obawy po przeprowadzeniu szczegółowego audytu systemu, który miał mieć istotny wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Wyniki audytu, zawierające aż 350 stron analiz, nie pozostawiały złudzeń co do skali problemu. Wskazano, że system znacząco odbiegał od oczekiwanych standardów, nie spełniając zarówno podstawowych wymagań jakościowych, jak i wydajnościowych.

Nowa architektura systemu KSeF w 2026

W odpowiedzi na te niepokojące wyniki, Domański zapowiedział konieczność radykalnych zmian w podejściu do projektowania systemu. Podkreślił, że sytuacja wymaga opracowania całkowicie nowej architektury, co oznacza konieczność rozpoczęcia prac niemalże od zera. Ta decyzja podkreśla determinację do stworzenia systemu, który będzie nie tylko efektywny, ale i odporny na potencjalne przyszłe wyzwania, zabezpieczając tym samym stabilność ekonomiczną Polski. Definicja i korzyści KSeF.

Definicja i korzyści KSeF

Co to jest KSeF? To system umożliwiający wystawianie i odbieranie faktur w formacie elektronicznym, co stanowi znaczące uproszczenie i przyspieszenie procesów związanych z fakturowaniem. Faktury w systemie KSeF będą wystawiane w formacie XML, zgodnie ze strukturą logiczną e-Faktury.​ Dla przedsiębiorców oznacza to większą efektywność i możliwość szybszego uzyskania zwrotów VAT, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia transparentności procesów biznesowych​​.

Etapowe wdrożenie i wsparcie dla przedsiębiorców - KSeF 2026

Wdrożenie KSeF przewiduje kilka etapów, które miały początek już od stycznia 2022 roku, kiedy to system został wprowadzony jako opcja dobrowolna dla przedsiębiorców. Ostateczne przejście na obowiązkowe e-faktury w 2026 roku ma na celu dalszą cyfryzację i automatyzację, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby polskich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej​. Ważne jest, aby przedsiębiorcy śledzili rozwój i implementację systemu, aby odpowiednio dostosować swoje systemy informatyczne i procedury księgowe. Ministerstwo Finansów zapewnia narzędzia i szkolenia, które pomagają w integracji z KSeF, a także udostępnia środowisko testowe, które umożliwia przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych regulacji.

Wszystkie zmiany i aktualizacje związane z KSeF są na bieżąco publikowane na naszej stronie - zapraszamy do regularnego przeglądania informacji.