Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Obowiązkowy KSeF – od kiedy?

2024-01-16

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy? To pytanie, które ostatnimi czasy staje się coraz bardziej aktualne wśród podatników VAT w Polsce. Krajowy System e-Faktur wkracza na nowy etap, przechodząc od dobrowolności do obowiązku. Zmiany te wprowadzają nowe wymogi dla przedsiębiorców, dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć, kto ma obowiązek wystawiać e-faktury i jakie konsekwencje niesie to dla biznesu.

E-faktury, od kiedy obowiązkowe? Nowa era w rozliczeniach VAT.

KSeF to system, który umożliwia wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Do tej pory, korzystanie z tego systemu było dobrowolne. Od kiedy KSeF obowiązkowy? Zgodnie z najnowszymi regulacjami, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. To oznacza, że każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako aktywny podatnik VAT będzie musiał dostosować się do nowych przepisów.

KSeF dla wszystkich podatników VAT

Przejście na obowiązkowe e-faktury ustrukturyzowane oznacza, że każda transakcja podlegająca VAT w Polsce będzie musiała być dokumentowana za pomocą e-faktury. Dotyczy to zarówno krajowych dostaw towarów, jak i świadczenia usług między przedsiębiorcami (B2B), a także transakcji z organami publicznymi. Co istotne, od 1 stycznia 2025 roku, obowiązek ten rozszerzy się również na podatników stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności zwolnione z VAT.

Wyjątki od obowiązku KSeF

Warto zauważyć, że nie każdy podatnik będzie zobowiązany do korzystania z KSeF. Wyjątki stanowią m.in.:

  • Podatnicy bez siedziby lub stałego miejsca działalności gospodarczej w Polsce, którzy nie są związani z dostawami towarów lub usługami zafakturowanymi w Polsce.
  • Podmioty korzystające z procedur szczególnych, np. zagraniczne firmy świadczące usługi na rzecz konsumentów UE i zarejestrowane w Polsce dla nieunijnej procedury VAT, czy też te związane z międzynarodowym przewozem drogowym osób.
  • Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C).
  • Przypadki, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

E-faktura – od kiedy obowiązek i jak przygotować się do wprowadzenia KSeF?

Zmiana na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane to wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Ważne jest, aby odpowiednio przygotować swoje systemy księgowe oraz procesy biznesowe na nowe wymogi. Przedsiębiorcy powinni:

  • Zapoznać się dokładnie z wymogami KSeF i sprawdzić, czy ich oprogramowanie księgowe jest kompatybilne z systemem.
  • Skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym w celu zrozumienia szczegółów i potencjalnych wyjątków.
  • Zaplanować odpowiedni czas na implementację i testowanie nowego systemu przed terminami wejścia w życie przepisów.

Podsumowanie

Od kiedy obowiązkowe e-Faktury? To pytanie ma teraz jasną odpowiedź. Nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku dla wszystkich aktywnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 także dla podmiotów ze zwolnieniem podmiotowym i wykonujących czynności zwolnione z VAT. Warto być przygotowanym na te zmiany, aby uniknąć potencjalnych komplikacji i zapewnić płynność w prowadzeniu biznesu. Obowiązkowe korzystanie z KSeF to krok w kierunku cyfryzacji i uproszczenia procesów podatkowych, który może przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i administracji podatkowej.