Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Nowe Q&A na stronie MF – warto podsumować

2024-03-20

KSeF, jako element cyfryzacji procesów podatkowych, zyskuje na znaczeniu, a jego wdrożenie w formule obowiązkowej było pierwotnie zaplanowane na 1 lipca 2024 roku. Jednak, jak wynika z ostatnich informacji, wprowadzenie KSeF w formie obowiązkowej zostanie przesunięte na późniejszy termin.

Zmiana terminu wprowadzenia KSeF

Podczas spotkania z dnia 2 lutego 2024 roku, z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowa data wejścia systemu w życie zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja. Znaczącym elementem przygotowań do wprowadzenia KSeF jest zlecenie przez Ministerstwo Finansów zewnętrznego audytu informatycznego. Audyt ten ma na celu sprawdzenie wydajności systemu oraz weryfikację przyjętych rozwiązań technologicznych.

KSeF pytania i odpowiedzi: Co się zmieni, a co pozostanie bez zmian?

Mimo zmian w harmonogramie wprowadzenia KSeF, Ministerstwo Finansów nie planuje modyfikacji kluczowych wymagań funkcjonalnych systemu. Na przykład, nie przewiduje się zmian w zakresie uznawania faktury ustrukturyzowanej za wystawioną w dniu jej przesłania do systemu, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kolejnym ważnym aspektem jest utrzymanie obecnego schematu nadawania numerów KSeF oraz brak zmian w obowiązku wskazywania numeru KSeF faktury w przelewie. Ministerstwo podkreśla również, że nie zamierza modyfikować struktury FA(2), co jest uzasadnione kosztami po stronie przedsiębiorców związanymi z już zamówionymi produktami oraz potencjalnym wydłużeniem okresu potrzebnego do wdrożenia zmian.

Koszty odroczenia terminu wprowadzenia KSeF: Co musisz wiedzieć?

Odroczenie terminu wprowadzenia KSeF nie powinno generować dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie, zapewni im to dodatkowy czas na adaptację i wdrożenie niezbędnych zmian w swoich systemach. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie planuje daleko idących zmian w systemie KSeF, co pozwala na kontynuację prac nad integracją systemów komercyjnych z KSeF.

Szkolenia i wsparcie dla przedsiębiorców: Jak przygotować się do KSeF?

Ważnym elementem przygotowań do wprowadzenia KSeF są również zaplanowane przez Ministerstwo Finansów przeprowadzenie szerokich szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. Już od czerwca, w każdym z 400 urzędów skarbowych będzie można odbyć praktyczne szkolenie z korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. To działanie ma na celu zapewnienie, że wszyscy potencjalni użytkownicy systemu będą dobrze przygotowani do jego efektywnego wykorzystania.

Podsumowanie: KSeF gov na nowych zasadach

Podsumowując, choć obowiązkowe wprowadzenie systemu KSeF zostanie odroczone, Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad jego optymalizacją i dostosowaniem do potrzeb przedsiębiorców. Regularne aktualizacje i komunikacja na temat postępów w pracach nad systemem KSeF są kluczowe dla zapewnienia płynnego przejścia na nowy sposób wystawiania faktur. Dzięki przeprowadzanym audytom, szkoleniom oraz utrzymaniu stabilności kluczowych wymagań funkcjonalnych, system KSeF ma szansę stać się efektywnym narzędziem wspierającym zarówno administrację podatkową, jak i przedsiębiorców w codziennej pracy.