Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

KSeF, na czym polega zmiana dla przedsiębiorców?

2023-12-12

Jak działa KSeF w skrócie?

Faktury będą musiały być wystawiane przez podatników w formie ustrukturyzowanej, czyli w formacie XML zgodnym ze schemą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Wystawienie faktury będzie polegało na przesłaniu pliku XML na portal KSeF. Potwierdzeniem wystawienia faktury na portalu będzie uzyskanie indywidualnego ID z systemu KSeF, służącego do identyfikacji dokumentu.

 

KSeF, na czym polega zmiana dla przedsiębiorców?
 

Przed Polskimi przedsiębiorcami, poważna zmiana podatkowa, takie wyzwanie wymaga dostosowania firmowych programów finansowo-księgowych. Tą zmianą jest Krajowy System e-Faktur, który jeszcze do końca bieżącego roku będzie dobrowolny.

Jak jednak zakłada Ministerstwo Finansów, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku elektroniczne fakturowanie stanie się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Korzystanie z systemu KSeF niesie ze sobą korzyści ale również i szereg wyzwań. Cały proces wdrożenia systemu może zająć nawet kilka miesięcy, a przecież moment przejścia na model obligatoryjny zbliża się wielkimi krokami.

Przed największym wyzwaniem stoją średnie i duże przedsiębiorstwa. Dostęp do KSeF automatycznie będzie miał każdy przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że dla każdego podmiotu posiadającego numer NIP jest domyślnie utworzone konta w programie, z którego będzie mógł w pierwszej kolejności korzystać przedsiębiorca. 

 

Wyzwania dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem systemu KSeF

Wysokie kary

Wystawienie faktury poza systemem KSeF może wiązać się z karą wynoszącą nawet 100% wysokości kwoty podatku należnego wynikającego z faktury. Taka pomyłka może narazić przedsiębiorcę na wysokie kwoty w karach podatkowych.

Centralizacja

Każde przedsiębiorstwo, będzie posiadało jedno konto, do którego dostarczane są wszystkie faktury. Nie możemy wykonać, żadnego podziału na oddziały, co może w większych przedsiębiorstwach doprowadzić do pewnej dezorganizacji pracy. 

Inne wyzwania dla przedsiębiorców, związane z KSeF

Wystawione faktury w programie KSeF nie będzie można anulować. Każdy omyłkowo wystawiony rachunek należy skorygować. Innym wyzwaniem jest również brak możliwości dołączenia innego załącznika do przesyłanej faktury, a także ograniczona liczba znaków w polach dokumentu. 

 

Zalety dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem systemu KSeF

Szybki zwrot podatku dla przedsiębiorstwa

Jedną z głównych zalet korzystania z KSeF jest możliwość szybszego otrzymywania zwrotu podatku VAT, ponieważ termin zwrotu został skrócony z 60 do 40 dni. 

Bezpieczne archiwum dokumentów

Przedsiębiorcy zostają zwolnieni z obowiązku archiwizowania faktur. Każdy dokument wysłany  przez system KSeF lub program zintegrowany z nim zostaje zarchiwizowany w systemie. Dzięki temu, nie będzie również problemu z zagubionymi fakturami, ponieważ pozostają w bazie KSeF,

Zwolnienie z obowiązku wystawiania JPK_FA

Z uwagi na fakt, że każdy wystawiony dokument pozostaje w systemie, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur VAT, w skrócie JPK_FV, który dotychczas należało dostarczać na żądanie organom podatkowym.

Większa kontrola nad oszustwami podatkowymi

Dla fiskusa Krajowy System e-Faktur to kolejne rozwiązanie uszczelniające podatek VAT. KSeF to również korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą. Jest to rozwiązanie, które umożliwia komunikację z organami podatkowymi podczas audytów i innych czynności kontrolnych powinna stać się płynniejsza. Automatyzacja całego procesu fakturowania przy pomocy systemu KSeF spowoduje, że wszystkie dane będą dostępne na żądanie.  

 

Podsumowanie

Wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów, Krajowego Systemu eFaktur wydaje się być najambitniejszym projektem legislacyjnym w naszym kraju w obrębie życia gospodarczego w ostatnich latach. Dotyczy nie tylko raportowania zdarzeń, ale przede wszystkim wpływa znacząco na organizację procesów generowania i przetwarzania dokumentów.

Stabilizowane i wypracowane latami aktualne sposoby postępowania w obszarze zakupów, sprzedaży i wystawiania faktur będą musiały być zmienione. Zmiany organizacyjne będą poprzedzone zmianami w funkcjonowaniu systemów informatycznych, tak aby wypełnić wymagania ustawodawcy.

Program KSeF będzie obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku. Dlatego też odkładanie decyzji, aby dostosować firmę do nowych wymagań prawnych, to niepotrzebne ryzyko.