Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

KSeF a JPK_FA: Wszystko, co musisz wiedzieć

2024-03-20

W ostatnich latach, zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe w Polsce, doświadczają znaczących zmian w zakresie rozliczeń elektronicznych. Jednym z kluczowych aspektów, który zyskał na znaczeniu, jest Jednolity Plik Kontrolny dla Faktur (JPK_FA) oraz wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Co to jest JPK na żądanie?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny sposób raportowania danych podatkowych, który został wprowadzony w Polsce, aby usprawnić i zautomatyzować proces kontroli podatkowych. Od 1 lipca 2018 roku, wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, zobowiązani są przekazywać na żądanie organów podatkowych struktury JPK, które obejmują m.in. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów, wyciągi bankowe, magazyny, oraz faktury VAT.

JPK_FA – co to jest i co zawiera?

JPK_FA to zbiór danych dotyczących wszystkich faktur sprzedaży wystawionych przez podmiot w określonym czasie. Głównym celem JPK_FA jest przekazanie szczegółowych informacji na temat transakcji. W przypadku JPK_FA struktura skupia się wyłącznie na fakturach sprzedażowych, dostarczając organom podatkowym komplet danych potrzebnych do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Co zawiera struktura JPK_FA? Znajdziemy w niej m.in.:

  • dane wystawcy faktury oraz nabywcy,
  • datę wystawienia i sprzedaży,
  • numer faktury,
  • szczegóły dotyczące sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, w tym stawki VAT i wartości transakcji.

Dokładność i kompletność tych danych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych i skuteczności kontroli skarbowych.

JPK_FA a obowiązkowy KSeF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowi kolejny krok w cyfryzacji procesów podatkowych. KSeF umożliwia wystawianie i odbieranie faktur w formacie elektronicznym bezpośrednio przez system zarządzany przez Ministerstwo Finansów. Kluczową zmianą jest to, że faktury wystawiane za pośrednictwem KSeF automatycznie trafiają do bazy danych organów skarbowych, co eliminuje konieczność przekazywania JPK_FA na żądanie urzędów skarbowych dla tych faktur. Dla przedsiębiorców oznacza to uproszczenie i przyspieszenie procesu fakturowania, a dla administracji skarbowej – natychmiastowy dostęp do danych, co z kolei przekłada się na efektywniejsze i szybsze procesy kontrolne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktury wystawiane w KSeF zawierają wszystkie elementy wymagane w JPK_FA, dzięki czemu nie ma konieczności dodatkowego raportowania tych faktur w ramach JPK. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość, iż Urzędy Skarbowe będą mogły nadal żądać od podatników dostarczenia JPK_FA na żądanie, dotyczącego okresu do 5 lat wstecz od momentu wprowadzenia obowiązku stosowania e-fakturowania za pośrednictwem systemu KSeF.