Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Krajowy System e-Faktur – co w przypadku awarii systemu?

2024-01-23

Krajowy System e-Faktur to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie rozliczeń podatkowych w Polsce. System ten wprowadza liczne korzyści, ułatwiając przedsiębiorcom proces wystawiania faktur oraz upraszczając sprawy związane z podatkami. Jednak, jak w przypadku każdego systemu informatycznego, również KSeF może ulegać awariom. Warto wiedzieć, co robić w takiej sytuacji i jakie są zasady postępowania.

Awaria KSeF – jakie są zasady postępowania?

1. Informacje o awarii

Minister Finansów zobowiązany jest do informowania o wystąpieniu i zakończeniu awarii KSeF poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz oprogramowanie interfejsowe. Jeśli to niemożliwe, informacje te są przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych środków przekazu.

2. Wystawianie faktur w czasie awarii

Podatnicy, którzy korzystają z KSeF, muszą w przypadku awarii systemu wystawiać faktury elektroniczne zgodnie z wyznaczonym wzorcem i udostępniać je nabywcom. Jeśli faktury są udostępniane w inny sposób niż za pomocą KSeF, muszą być oznaczone odpowiednim kodem umożliwiającym dostęp do nich w systemie oraz weryfikację danych i autentyczność.

3. Przesyłanie faktur do KSeF

Po zakończeniu awarii KSeF podatnicy są zobowiązani przesłać faktury wystawione w czasie awarii do systemu w celu przydzielenia numerów identyfikacyjnych. Datą wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika na fakturze, a datą otrzymania jest data faktycznego otrzymania przez nabywcę lub data przydzielenia numeru, jeśli nabywca nie otrzymał faktury przed tą datą.

4. Kara za niewłaściwe postępowanie

Należy pamiętać, że w przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Naczelnik Urzędu Skarbowego może nałożyć karę pieniężną na podatnika. Kara może wynosić do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF lub do 18,7% kwoty należności ogółem, jeśli faktura nie zawiera wykazanego podatku.

Krajowy System e Faktur od kiedy obowiązuje?

Pierwotnie Krajowy System e Faktur miał wejść w życie jako obowiązkowy system od 1 lipca 2024 roku. Jednakże zgodnie z najnowszymi informacjami, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu tego terminu. Przyczyną takiej decyzji były różne błędy i komplikacje, które utrudniały wprowadzenie systemu zgodnie z planem. Ministerstwo Finansów zapowiedziało przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego, który ma na celu zdiagnozowanie problemów i wyznaczenie nowego terminu wdrożenia KSeF.

Podsumowanie 

Ważne jest, aby znać zasady postępowania w przypadku awarii KSeF oraz być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi tego systemu. Ministerstwo Finansów pracuje nad jego doskonaleniem i wyznaczeniem nowego terminu obowiązkowego wdrożenia. Ostatecznie, Krajowy System eFaktur ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej i sprawniejsze rozliczenia podatkowe w Polsce.