Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Konsultacje specyfiki oprogramowania KSEF

2024-04-16

Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu specyfikacji oprogramowania interfejsowego dla Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Proces ten ma na celu zbieranie opinii oraz propozycji modyfikacji od użytkowników systemu oraz podmiotów zewnętrznych, które mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonalności KSeF. Dzięki temu możliwe będzie dostosowanie oprogramowania do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców, co zwiększy jego użyteczność w codziennej pracy.

Nowe funkcje oprogramowania do KSeF

W ramach zaplanowanych zmian, oprogramowanie do KSeF zostanie rozszerzone o nowe funkcje umożliwiające wystawianie faktur w trybie offline oraz w trybach awaryjnych. Jest to istotne z punktu widzenia kontynuacji pracy w sytuacjach, gdy dostęp do internetu jest ograniczony lub niemożliwy. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli zachować ciągłość w dokumentacji fiskalnej, co jest kluczowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Integracja oprogramowania KSeF z PEF

Planowane jest również wdrożenie nowych rozwiązań integracyjnych, w tym połączenie oprogramowania KSeF z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). To połączenie ma na celu usprawnienie procesu przesyłania faktur między systemami, co przekłada się na szybsze ich przetwarzanie oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów. Automatyzacja tego procesu pomoże w skróceniu czasu potrzebnego na zarządzanie dokumentacją fiskalną, co jest szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw.

Kluczowe zmiany – oprogramowanie interfejsowe KSeF

Wprowadzenie nowych specyfikacji w oprogramowaniu interfejsowym KSeF jest kluczowym elementem w strategii digitalizacji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Oprogramowanie KSeF pozwala na bezpośrednie połączenie systemów fakturujących użytkowników z centralnym systemem e-faktur, co ułatwia zarządzanie dokumentacją w sposób zautomatyzowany i zgodny z przepisami prawa. 

KSeF oprogramowanie a udział w konsultacjach

Ministerstwo Finansów zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konsultacjach. Dzięki zgłaszanym uwagom możliwe będzie dokładne dostosowanie oprogramowania do oczekiwań i potrzeb rynku. Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2024 roku, a wszelkie uwagi można przesyłać na wskazany adres e-mail. Jest to szansa na wpłynięcie na ostateczny kształt narzędzi, które mają na celu usprawnienie oraz automatyzację procesów związanych z fakturowaniem elektronicznym w Polsce.

To wszystko ma przyczynić się do jeszcze większej funkcjonalności oprogramowania KSeF, czyniąc go jeszcze bardziej dostosowanym do potrzeb użytkowników. Finalne wersje oprogramowania, które powstaną w wyniku tych konsultacji, mają stanowić solidną podstawę dla efektywnej i nowoczesnej gospodarki cyfrowej w Polsce.