Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Kary za KSeF – Czy będą? I jakie?

2024-01-23

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce to znaczący krok w kierunku cyfryzacji procesów finansowych. Z tymi zmianami pojawiają się jednak pytania dotyczące potencjalnych kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów. W tym artykule przyjrzymy się, jaka może być konsekwencja niezastosowania się do wymagań KSeF oraz kara za nie wystawienie faktury w systemie.

Kary za nieprzestrzeganie KSeF

Zgodnie z nowymi przepisami, które pierwotnie miały wejść w życie razem z obowiązkowym wdrożeniem KSeF (czyli od 1 stycznia 2025 roku), nieprzestrzeganie wymogów tego systemu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez naczelnika urzędu skarbowego. To ważne zagadnienie, które dotyczy przedsiębiorców korzystających z KSeF.

Istnieją trzy główne przypadki, które mogą skutkować nałożeniem kary:

  • Brak wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF.​
  • Nieprzestrzeganie wzoru faktury podczas awarii systemu.​
  • Nieterminowe przesłanie faktury do KSeF.

Wysokość kar

Jaka kara za KSeF? W przypadku naruszenia przepisów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wysokość kar może być znacząca. Kara pieniężna może sięgać aż do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF. Jeśli faktura nie zawiera wykazanego podatku, kara może wynosić do 18,7% całkowitej kwoty należności na fakturze.

Należy pamiętać, że kary te muszą zostać uregulowane na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Dlatego przestrzeganie przepisów KSeF jest kluczowe, aby uniknąć tych finansowych konsekwencji.

Kara za nie zrobienie KSeF – od kiedy?

Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał wejść w życie w formie obowiązkowej od 1 lipca 2024 roku, doświadczył opóźnienia w swoim wdrożeniu. Decyzja ta wpłynęła również na termin obowiązywania sankcji za naruszenia przepisów o KSeF. Obecnie, zarówno przedsiębiorcy, jak i organy administracji publicznej oczekują na ogłoszenie nowego terminu wdrożenia systemu.

Wdrożenie KSeF – jak się przygotować?

Odroczenie wdrożenia KSeF daje przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Jednakże nadal istnieje potrzeba przygotowania się do przyszłych wymogów systemu, w tym zrozumienia potencjalnych konsekwencji za nieprzestrzeganie nowych zasad.

Przedsiębiorcy powinni wykorzystać ten dodatkowy czas na edukację i szkolenia dotyczące KSeF, aby uniknąć możliwych sankcji po jego wdrożeniu. Dla wielu firm może to oznaczać dostosowanie swoich procesów do nowych standardów oraz unikanie działań, które mogłyby skutkować nałożeniem kar finansowych.

Podsumowanie

Podsumowując, choć obowiązkowe wdrożenie krajowego systemu zostało opóźnione, kara za brak KSeF i nieprzestrzeganie przepisów nadal pozostają realną konsekwencją. Przedsiębiorcy powinni być przygotowani na nowy system i aktywnie pracować nad dostosowaniem się do jego wymogów, aby uniknąć ewentualnych kar finansowych. Ostatecznie celem KSeF jest usprawnienie procesów finansowych w Polsce, a zrozumienie jego zasad i konsekwencji jest kluczem do sukcesu w nowej rzeczywistości e-faktur.