Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

E-faktury a załączniki – Czy mamy możliwość ich dodawania, np. protokołów odbioru?

2024-04-18

Wprowadzenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmieniło sposób, w jaki przedsiębiorstwa wystawiają i zarządzają fakturami VAT w Polsce. E-faktura KSeF to ustrukturyzowany dokument elektroniczny, który spełnia wymogi formalne określone przez Ministerstwo Finansów i jest przesyłany wyłącznie poprzez system KSeF. W obliczu rosnącej cyfryzacji procesów biznesowych, ważne jest zrozumienie, jak w ramach tego systemu można zarządzać dokumentacją towarzyszącą, taką jak protokoły odbioru czy inne załączniki.

KSeF faktura a możliwość dołączania załączników

Zgodnie z aktualnymi przepisami, faktura z KSeF nie może zawierać bezpośrednio załączników w formie plików. Oznacza to, że wszelkie dokumenty, które przedsiębiorca chciałby przekazać odbiorcy wraz z fakturą – takie jak protokoły odbioru, umowy czy inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi – nie mogą być fizycznie dołączone do samej faktury elektronicznej.

Alternatywne metody przekazywania dokumentacji

Choć bezpośrednie dołączanie plików do faktury KSeF jest niemożliwe, istnieją alternatywne metody, które pozwalają na przekazywanie niezbędnych dokumentów:

  1. Linki do dokumentacji – Możliwość umieszczenia w treści faktury linku do zewnętrznej lokalizacji, gdzie przechowywane są odpowiednie dokumenty, jest jednym z rozwiązań. Takie linki mogą prowadzić do serwisów chmurowych lub specjalnie przygotowanych stron, gdzie za pomocą odpowiednich zabezpieczeń (np. hasło) można uzyskać dostęp do załączników.
  2. Pola dodatkowe w fakturze – System KSeF pozwala na wykorzystanie pól takich jak DodatkowyOpis czy DodatkoweInfo, gdzie można umieścić dodatkowe informacje dotyczące wykonanych usług lub towarów. Te opisy mogą zawierać odniesienia do dokumentów, które są przekazywane w sposób odrębny.
  3. Odrębne przekazywanie załączników – Załączniki można przesyłać oddzielnie od faktury, np. poprzez e-mail czy inne systemy komunikacji elektronicznej. Taka metoda wymaga jednak dodatkowego potwierdzenia odbioru przez klienta i może generować dodatkowe obowiązki organizacyjne.

Implikacje prawne i organizacyjne

Brak możliwości dołączania bezpośrednich załączników do faktur KSeF wymaga od przedsiębiorców dostosowania swoich procesów biznesowych. Ważne jest, aby procesy te były transparentne zarówno dla sprzedawcy, jak i odbiorcy faktury, co zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami i umożliwia sprawne zarządzanie dokumentacją.

Podsumowanie – faktura KSeF i załączniki

Wprowadzenie systemu KSeF stanowi krok ku pełnej cyfryzacji procesów księgowych i fakturacji w Polsce. Choć system ten wprowadza pewne ograniczenia, takie jak brak możliwości dołączania bezpośrednio załączników do faktur, oferuje również nowe możliwości w zakresie efektywnego zarządzania dokumentacją. Zrozumienie tych nowych wytycznych i dostosowanie do nich procesów w firmie jest kluczowe dla utrzymania płynności i zgodności operacyjnej w nowoczesnym środowisku biznesowym.