Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Czy w związku z wejściem KSeF faktury papierowe znikną z obrotu?

2024-04-02

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowi istotny krok w kierunku cyfryzacji obrotu gospodarczego w Polsce. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez Ministerstwo Finansów, ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu wystawiania oraz odbioru faktur, jednocześnie dążąc do wyeliminowania tradycyjnych metod ich przekazywania, takich jak dokumenty papierowe, pliki PDF i DOC. Jednak pojawia się pytanie: czy wprowadzenie KSeF oznacza definitywne zniknięcie faktur papierowych z obrotu?

KSeF faktury – nowa era w obrocie dokumentami

KSeF, jako rządowa platforma do wystawiania i odbierania faktur, oznacza przejście na wyłącznie elektroniczny obieg dokumentów. Od 1 stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji w systemie, co jest krokiem w stronę ujednolicenia procesów księgowych i fiskalnych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja tego roku, co świadczy o zbliżającym się etapie, w którym elektroniczny obieg dokumentów stanie się normą.

KSeF a faktury papierowe – adaptacja do nowych realiów

Wprowadzenie KSeF oznacza istotne zmiany w dotychczasowym obiegu dokumentów. Fakt, że aż 35% polskich przedsiębiorstw nadal bazuje wyłącznie na papierowych dokumentach, a 31% nie zrezygnowało z tradycyjnych faktur mimo korzystania z faktur elektronicznych, pokazuje skalę wyzwania, jakim jest przejście na system KSeF. Wielu przedsiębiorców dostrzega w elektronizacji szansę na optymalizację kosztów i procesów, jednak równie duża grupa wskazuje na bariery w postaci konieczności dostosowania istniejących systemów księgowych oraz zmiany przyzwyczajeń pracowników i kontrahentów.

Pomimo niewątpliwych korzyści płynących z cyfryzacji, faktury papierowe nadal mają swoich zwolenników. Wśród głównych powodów preferowania tradycyjnych faktur wymienia się przyzwyczajenia, brak zaufania do rozwiązań cyfrowych oraz obawy związane z bezpieczeństwem danych. Niektóre przedsiębiorstwa podkreślają również, że kontakt z fizycznym dokumentem jest dla nich bardziej intuicyjny i pozwala na łatwiejszą archiwizację.

Faktury elektroniczne KSeF – korzyści i wyzwania

KSeF oferuje liczne korzyści, takie jak przyspieszenie obiegu faktur, redukcja kosztów związanych z ich przechowywaniem i przesyłaniem, a także poprawa bezpieczeństwa danych. Jednakże, wprowadzenie systemu nie jest pozbawione wyzwań, szczególnie dla firm, które dotychczas opierały swoje procesy na dokumentach papierowych. Ministerstwo Finansów przewidziało uproszczenia dla podatników „wykluczonych cyfrowo”. W okresie przejściowym, dla podatników, dla których wdrożenie KSeF może być problematyczne, umożliwione zostanie stosowanie faktur papierowych, o ile skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka.

Faktury w systemie KSeF – przyszłość obrotu fakturami

Wprowadzenie KSeF bez wątpienia zmieni krajobraz obrotu fakturami w Polsce. Choć nie spowoduje to natychmiastowego i całkowitego wyeliminowania faktur papierowych, z biegiem czasu i zwiększającą się adaptacją przedsiębiorstw, możemy oczekiwać, że stanie się dominującą formą wystawiania i odbierania faktur. Jest to krok w stronę pełnej cyfryzacji gospodarki, który, mimo początkowych wyzwań, może przynieść znaczące korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla administracji skarbowej.