Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Czy w przypadku obowiązkowego KSEF wymagana będzie akceptacja odbiorcy faktury?

2024-04-22

Wprowadzenie obowiązkowych e-faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF), które wejdzie w życie w Polsce, budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców. Jednym z kluczowych zagadnień jest kwestia zgody na odbiór e-faktur przez nabywców. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, jak przepisy regulują tę sprawę oraz jakie obowiązki i prawa mają odbiorcy e-faktur.

Podstawowe informacje o e-fakturach i KSEF

Krajowy System e-Faktur (KSEF) to system, który ma obowiązkowo zarządzać emisją i odbiorem e-faktur w Polsce. E-faktury, jako cyfrowy odpowiednik tradycyjnych faktur papierowych, staną się jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem fakturowania między przedsiębiorcami. E-faktury przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Finansów mają na celu usprawnienie procesów księgowych, zwiększenie transparentności transakcji oraz walkę z oszustwami podatkowymi.

Zgoda na odbiór e-faktur

Zgodnie z przepisami dotyczącymi KSEF, wprowadzenie e-faktur wiąże się z automatyzacją wielu procesów, w tym odbioru faktur. Kluczowym pytaniem jest, czy odbiorca faktury musi wyrazić zgodę na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej. W systemie KSEF zgoda na e faktury jest domyślnie założona jako udzielona przez wszystkich przedsiębiorców, co wynika z obowiązkowego charakteru systemu.

Z momentem wprowadzenia KSEF wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są automatycznie zobowiązani do akceptacji e-faktur. Nie ma więc potrzeby uzyskiwania dodatkowej, indywidualnej zgody na e-faktury, ponieważ przystąpienie do systemu i akceptacja jego regulacji jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania faktur w formacie elektronicznym.

E faktury przepisy – prawa i obowiązki odbiorcy

Odbiorca e-faktury ma prawo oczekiwać, że faktura elektroniczna będzie spełniała wszystkie wymogi prawne, tak jak miało to miejsce w przypadku faktur papierowych. To oznacza, że e-faktura musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jej prawidłowe zaksięgowanie i archiwizację. Dodatkowo, system KSEF gwarantuje, że dostęp do faktur będzie możliwy przez okres wymagany przez prawo podatkowe, co najmniej przez 5 lat.

Każdy przedsiębiorca ma również obowiązek monitorowania swojego konta w KSEF, aby na bieżąco sprawdzać i potwierdzać otrzymywane faktury. Jest to istotne, ponieważ systematyczne potwierdzanie odbioru faktur wpływa na terminy rozliczeniowe VAT oraz inne aspekty prawne związane z fakturowaniem.

Wpływ na przedsiębiorców

Wprowadzenie obowiązkowego systemu e-faktur KSEF to znacząca zmiana dla polskich przedsiębiorców. Choć z jednej strony system ten przynosi wiele korzyści, takich jak usprawnienie procesów księgowych i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, to z drugiej strony wymaga od firm dostosowania swoich wewnętrznych procedur oraz systemów IT.

Kluczową kwestią jest odpowiednie przygotowanie do pracy z systemem KSEF, w tym zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń oraz dostosowanie oprogramowania księgowego. Firmy muszą także pamiętać o bieżącym monitoringu swojego konta w KSEF, aby unikać błędów i opóźnień w rozliczeniach podatkowych.