Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Czy przedsiębiorcy są gotowi na KSeF? Raport WEBCON

2024-01-22

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma na celu uproszczenie i usprawnienie wymiany dokumentów finansowych między firmami oraz organami administracji publicznej. Choć system oferuje wiele korzyści, kluczowe pytanie brzmi: czy polscy przedsiębiorcy są na niego gotowi? W celu odpowiedzi na to pytanie przyjrzyjmy się raportowi WEBCON oraz aktualnej sytuacji na rynku.

Raport WEBCON – co pokazuje?

Raport WEBCON to cenne źródło informacji, które ukazuje aktualną sytuację oraz gotowość polskich przedsiębiorców do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Przyjrzyjmy się dokładniej treści raportu i jego kluczowym wnioskom:

1. Świadomość KSeF

Najbardziej zaskakującym wnioskiem z raportu WEBCON jest fakt, że aż 44% polskich przedsiębiorców nigdy nawet nie słyszało o istnieniu KSeF. To odkrycie jest istotne, ponieważ system ten jest obowiązkowy i ma wejść w życie w niedalekiej przyszłości. Brak świadomości o istnieniu KSeF sugeruje potrzebę intensywnej kampanii informacyjnej i edukacyjnej, aby przedsiębiorcy byli świadomi nowych przepisów.

2. Wiedza o KSeF

Tylko co czwarta firma posiadała konkretną wiedzę na temat nowego systemu fakturowania. Pozostałe organizacje słyszały o KSeF, ale nie miały wiedzy na jego temat. To pokazuje, że istnieje potrzeba dostarczenia dokładnych informacji dotyczących KSeF oraz korzyści z jego używania.

3. Gotowość do korzystania z KSeF

Kolejnym ważnym wnioskiem z raportu jest to, że aż 41% firm ocenia, że nie jest jeszcze gotowych do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To wyzwanie, które przedsiębiorstwa będą musiały podjąć w nadchodzącym czasie, aby dostosować się do nowych przepisów i wymogów związanych z KSeF.

4. Popularność papierowych faktur

Mimo obecności faktur elektronicznych, aż 35% polskich firm nadal polega wyłącznie na tradycyjnych, papierowych fakturach. To dowodzi, że istnieje wiele organizacji, które nie wykorzystują jeszcze pełni potencjału faktur elektronicznych. Wprowadzenie KSeF może stanowić dla nich okazję do przyspieszenia cyfryzacji procesów i ograniczenia kosztów związanych z tradycyjnymi fakturami.

KSeF – wyzwanie i szansa

Firmy muszą przejść proces adaptacji do systemu, co może być czasochłonne i wymagać pewnych nakładów. Jednakże właśnie w tym wyzwaniu tkwi ogromna szansa. Wprowadzenie KSeF może przyspieszyć procesy księgowe, co z kolei może zaowocować oszczędnościami finansowymi. Ponadto eliminacja błędów ludzkich, które często występują przy tradycyjnym podejściu do faktur, może poprawić jakość obsługi klientów i zwiększyć zaufanie partnerów biznesowych. Dlatego przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wcześniejsze przygotowanie do korzystania z KSeF, mogą wykorzystać tę szansę na bardziej efektywną i konkurencyjną przyszłość biznesową.

Czy to odpowiedni czas na obowiązkowe e-faktury?

Pierwotnie planowano, że system e-fakturowania stanie się obowiązkowy dla wszystkich firm w Polsce nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku. Jednakże, ze względu na pewne wyzwania i potrzebę dokładniejszego przygotowania, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu tego terminu wdrożenia. To oznacza, że przedsiębiorcy mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i przygotowanie swoich organizacji do korzystania z KSeF. Czy jesteśmy gotowi na KSeF? To pytanie staje się coraz ważniejsze w kontekście zmian w przepisach i przyszłości biznesu w Polsce.