Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Czy autoryzacja w KSEF musi być per osoba, czy może być per firma?

2024-04-18

System Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił sposób, w jaki przedsiębiorstwa i jednostki gospodarcze w Polsce zarządzają fakturami. Kluczowym aspektem korzystania z systemu jest proces autoryzacji, który pozwala na dostęp i zarządzanie fakturami elektronicznymi. Powstaje pytanie: czy autoryzacja w KSeF musi być przypisana do konkretnej osoby, czy też może być przydzielona na poziomie firmy?

Jak wygląda logowanie KSeF?

Pierwszym etapem korzystania z systemu KSeF jest proces uwierzytelnienia. KSeF oferuje różne metody uwierzytelnienia, które różnią się w zależności od typu użytkownika – osoby fizycznej lub podmiotu innego niż osoba fizyczna, jak na przykład spółki czy instytucje.

Uwierzytelnienie per osoba

Dla osób fizycznych, w tym również tych działających w ramach podmiotów gospodarczych, KSeF umożliwia autoryzację za pomocą kilku metod:

  • Kwalifikowany podpis elektroniczny – jest to forma cyfrowego podpisu, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i jest powszechnie akceptowany w transakcjach elektronicznych.
  • Podpis zaufany – to mniej skomplikowana i często tańsza alternatywa dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, która również jest akceptowana w obrocie prawnym.
  • API z wygenerowanym wcześniej tokenem – umożliwia automatyzację procesów logowania i wystawiania faktur bez konieczności ręcznego podpisywania każdego dokumentu.

Uwierzytelnienie per firma

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, KSeF oferuje możliwość uwierzytelnienia się za pomocą pieczęci kwalifikowanej. Pieczęć taka może być stosowana przez firmę do uwierzytelniania faktur i innych dokumentów w sposób zbiorczy, co jest szczególnie przydatne dla dużych organizacji, które generują wysoką liczbę dokumentów.

W innym wypadku firmy mogą skorzystać z procedury złożenia papierowego zawiadomienia ZAW-FA, które pozwala wyznaczyć konkretną osobę fizyczną do korzystania z KSeF. Ta osoba może następnie nadawać uprawnienia innym pracownikom, odbierać je, wystawiać faktury w imieniu firmy oraz zarządzać dostępem do faktur.

KSeF wystawianie faktur – jak to zrobić?

Proces wystawiania faktur w systemie KSeF jest stosunkowo prosty i może być realizowany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez przedstawicieli firm. Jak wystawić fakturę w KSeF?

  1. Logowanie do systemu z użyciem wybranej metody uwierzytelnienia.
  2. Wybór opcji wystawienia faktury w interfejsie systemu.
  3. Wprowadzenie danych faktury, takich jak dane nabywcy, opis towarów lub usług, wartość, stawki VAT itp.
  4. Weryfikacja i zatwierdzenie faktury przez uprawnioną osobę.
  5. Wysyłka faktury do odbiorcy za pośrednictwem systemu KSeF, co gwarantuje jej prawidłowe dostarczenie i możliwość śledzenia statusu.

Podsumowanie – KSeF uprawnienia.

System KSeF zapewnia elastyczność w kwestii autoryzacji, pozwalając na dostosowanie metody uwierzytelnienia do potrzeb zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i większych organizacji. W obu przypadkach kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie procedur, które umożliwiają sprawne zarządzanie procesem fakturacji elektronicznej. Dzięki temu, system KSeF stanowi ważne narzędzie wspierające cyfryzację i usprawnienie obiegu dokumentów w polskiej gospodarce.