Krajowy system e-faktur. Co to jest KSEF?
O KSeF

Co jest potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury online w KSeF?

2024-04-02

Przejście na e-fakturę ustrukturyzowaną jest nie tylko krokiem ku cyfryzacji i usprawnieniu procesów księgowych, ale również wymogiem nowoczesnego biznesu. Aby prawidłowo wystawić fakturę online w systemie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), niezbędne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Dzięki temu proces będzie przebiegał płynnie, zgodnie z przepisami i bez zbędnych komplikacji. Oto, co każdy przedsiębiorca powinien przygotować, aby efektywnie korzystać z systemu KSeF.

1. Rejestracja w KSeF

Pierwszym krokiem do możliwości wystawienia e-faktur jest rejestracja w Krajowym Systemie e-Faktur. Proces ten wymaga uwierzytelnienia przy użyciu profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, pieczęci elektronicznej lub w niektórych przypadkach zgłoszenia ZAW-FA. Rejestracja umożliwia dostęp do dedykowanej aplikacji oraz zarządzanie uprawnieniami i tokenami niezbędnymi do autoryzacji transakcji.

2. Oprogramowanie kompatybilne z KSeF

Kluczowym elementem umożliwiającym wystawienie e-faktury ustrukturyzowanej jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania interfejsowego. Może to być komercyjny program finansowo-księgowy, który został zintegrowany z systemem KSeF poprzez API, umożliwiając automatyczne przesyłanie i odbieranie e-faktur. Ministerstwo Finansów udostępnia również bezpłatne narzędzia, takie jak Aplikacja Podatnika KSeF, e-mikrofirma, które są dostosowane do interakcji z systemem KSeF.

3. Przygotowanie faktury zgodnie ze wzorem

Ustrukturyzowana e-faktura online musi być przygotowana zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego określonym przez Ministerstwo Finansów. Wzór ten określa strukturę i format danych, które należy uwzględnić w dokumencie, tak aby był on zrozumiały i akceptowalny przez system KSeF. Ważne jest, aby faktura zawierała wszystkie niezbędne elementy, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, opis towarów lub usług, wartość transakcji, stawkę VAT oraz numer identyfikujący fakturę w systemie KSeF.

4. Wysyłka faktury do systemu KSeF

Po przygotowaniu e-faktury zgodnie z wymaganiami należy ją przesłać do systemu KSeF przy pomocy wybranego oprogramowania interfejsowego. Faktura jest uznawana za wystawioną w momencie jej przesłania do systemu. Kluczowym etapem jest przydzielenie fakturze numeru identyfikującego przez system KSeF, co jest równoznaczne z jej formalnym odbiorem.

5. Zarządzanie e-fakturami

System KSeF oferuje szerokie możliwości zarządzania e-fakturami, w tym podgląd wysłanych i otrzymanych dokumentów, weryfikację statusu wysyłki oraz możliwość pobrania potwierdzenia odbioru (UPO). Dostępne są również opcje zarządzania uprawnieniami i delegowania zadań innym użytkownikom systemu.

Wejście w życie e-faktur ustrukturyzowanych to nie tylko kwestia technologiczna, ale również szansa na optymalizację i cyfryzację Twojego biznesu. Nie czekaj, aż nowe przepisy staną się obowiązkowe i zacznij przygotowania już teraz. Sprawdź dostępne oprogramowanie, zaktualizuj swoje procedury, a przede wszystkim – upewnij się, że Ty i Twój zespół jesteście gotowi na ten ważny krok. Faktura online to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na usprawnienie i przyspieszenie pracy Twojej firmy. Zacznij działać już dziś i wykorzystaj pełen potencjał, jaki oferuje cyfrowa transformacja.