< Powrót do listy informacji KSEF

Zmiany w projekcie KSeF

25.02.2023
Zmiany w projekcie KSeF

 

Czego dotyczą zmiany w projekcie KSeF?

 

16 lutego 2023 r. miała miejsce konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej elektroniczne fakturowanie jako dogodny system rozliczania. Uczestnikami spotkania byli: szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych.

Celem spotkania było zaprezentowanie docelowego modelu KSeF, uwzględniający korekty projektu wprowadzone po konsultacjach publicznych. Zmiany uwzględniają postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury. 

 

Zmiany w projekcie KSeF

 

 • Został zatwierdzony przesunięty termin wejścia obligatoryjnego KSeF, z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. 
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo a także przedmiotowo z VAT – KSeF dla tych podatników będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Utrzymanie rozwiązania, że podatnik mający stałe miejsce prowadzenia działalności (SMPD) w PL wystawia faktury w KSeF (transakcje wykonywane bez udziału SMPD w PL będą poza KSeF, informacja o obowiązku wystawiania faktur w KSeF nie będzie jednak uwidoczniona w wykazie podatników na tzw. Białej Liście, zachowanie prawa do odliczenia VAT z dokumentu poza KSeF przy błędnym / opóźnionym rozpoznaniu SMPD w PL, doprecyzowanie kryteriów uznania SMPD w PL w formie objaśnień).
 • Potwierdzenie, że faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF nawet na zasadzie dobrowolności (będą wystawiane poza KSeF).
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w aktualnej formie jeszcze do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie honorowany jak faktura uproszczona, aż do 31 grudnia 2024 r.
 • Bilety spełniające rolę faktury (w tym paragony na autostradach płatnych, bilety za przejazd oraz Eurocontrol) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane metodami OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień od przesłania jej do KSeF, w celu rozwiązania problemu z właściwym kursem waluty w sytuacjach, w których faktura w walucie obcej wysyłana w późnych godzinach wieczornych, zostanie zarejestrowana w KSeF dopiero w dniu następnym.
 • Korekty in minus – spójny katalog rozwiązań dla faktur ustrukturyzowanych / offline / awarii.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika będzie przewidziana możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline (późniejsze dostarczenie faktury do KSeF też będzie możliwe ale traktowane jako uchybienie terminowi ustawowemu).
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących do faktur z numerem KSeF, nie będzie jednak możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur bez numeru KSeF, wystawionych w okresie awarii i w trybie offline.
 • Przesyłanie faktur po ustaniu awarii – wydłużone do 7 dni roboczych.
 • Nastąpi przedefiniowanie pojęcia faktura. Zmieni się zapis, że dokumentów wystawionych z pominięciem Krajowego Systemu e-Faktur nie uznaje się za fakturę.
 • Doprecyzowanie wymogu podania numeru KSeF przy płatności (ma dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych za pośrednictwem banku lub SKOK z siedzibą na terytorium kraju / oddziału banku zagranicznego).
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r. (pokreślenie wagi miarkowania kary od 0 zł, pełne wyłączenie KKS w obowiązkach KSeF (kary za wadliwość faktury)).
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF, z wprowadzeniem zasady, że wszelkie korekty powinny odbywać się poprzez wystawienie faktur korygujących.
 • Wycofanie zapisów dotyczących Propozycji Faktury Korygującej.
 • Uproszczenia w JPK_VAT łącznie z wejściem obligatoryjnego KSeF, obowiązek generowania JPK_FA pozostanie dla faktur spoza KSeF, w tym faktur konsumenckich.

 

KSeF poprawi rozwój biznesu w Polsce - przemawia Ministerstwo Finansów

 

Według Ministerstwa Finansów, wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur pozwoli na optymalizację procesów związanych z obiegiem dokumentów, wystawiania faktur, automatycznej archiwizacji, a także automatyzacji dalszego przebiegu dokumentów.

Dokument wystawiony za pomocą systemu KSeF będzie niezwłocznie dostępny, dzięki czemu przedsiębiorca będzie miał do niego nieustanny dostęp. Szybszy dostęp do dokumentacji firmowej przyśpieszy znacznie działania analityczne.

Poza tym proces wystawienia faktury jest znacząco przyśpieszony, ponieważ dane zostają automatycznie pobrane przez system. Prawdopodobieństwo pomyłki występuje w dużo niższym stopniu. W taki sposób ograniczymy czynnik błędu ludzkiego.

Wprowadzając faktury do systemu KSeF otrzymujemy również szybszy zwrot podatku VAT, termin skróci się, aż o 20 dni, z 60 na 40. Jesteśmy również zwolnieni z generowania pliku JPK_FA.