< Powrót do listy informacji KSEF

Zagrożenia KSeF

08.05.2023
Zagrożenia KSeF

 

Na czym polega KSeF?

 

KSeF to skrót od - Krajowego Systemu e-Faktur, czyli elektronicznego systemu służącego do wystawiania, przesyłania i odbierania faktur elektronicznych. System ten został wprowadzony w Polsce w 2022 roku, zgodnie z wymogami unijnymi dotyczącymi faktur elektronicznych. KSeF umożliwia przedsiębiorcom wystawianie i odbieranie faktur w formie elektronicznej, co przyczynia się do usprawnienia procesów fakturowania oraz zmniejszenia kosztów związanych z papierową dokumentacją.

 

Jakie mamy zagrożenia w związku z wprowadzeniem systemu KSeF?

 

W związku z wprowadzeniem KSEF do firmy, mogą pojawić się pewne zagrożenia i wyzwania, w tym:

  1. Konieczność zmiany procesów i procedur: Wprowadzenie KSeF do firmy może wymagać zmiany niektórych procesów i procedur, co może być czasochłonne i kosztowne.
  2. Ryzyko błędów: Wprowadzenie nowego systemu może zwiększyć ryzyko popełnienia błędów, szczególnie jeśli pracownicy nie są wystarczająco przeszkoleni w korzystaniu z systemu.
  3. Problemy z integracją: Integracja KSeF z istniejącym oprogramowaniem księgowym może być trudna i wymagać dodatkowego nakładu pracy.
  4. Zagrożenie bezpieczeństwa danych: Wprowadzenie KSeF wymaga przechowywania danych w systemie, co może narażać firmę na ryzyko cyberataków i kradzieży danych.
  5. Konieczność przeszkolenia pracowników: Wdrożenie KSeF wymaga przeszkolenia pracowników, co może wiązać się z kosztami i czasem.

 

W celu zminimalizowania tych zagrożeń, przed wprowadzeniem KSeF do firmy warto dokładnie przeanalizować procesy i procedury oraz zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu.

Warto również skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą wdrożyć system i zminimalizować ryzyko błędów oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa danych.

 

Awarie systemu KSeF, mogą być zagrażające dla firm

 

Awarie KSeF mogą stanowić poważne zagrożenie dla firm, szczególnie jeśli zdarzą się w trakcie procesu przesyłania faktur. W przypadku awarii systemu, firmy nie będą w stanie przesłać faktur do swoich kontrahentów, co może prowadzić do opóźnień w płatnościach i pogorszenia relacji biznesowych. Ponadto, jeśli awaria potrwa dłużej, może to spowodować problemy z księgowością i trudności w zarządzaniu finansami firmy.

Awarie KSeF mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak problemy techniczne, awarie serwerów, problemy z siecią czy ataki hakerskie. W celu minimalizacji ryzyka awarii, ważne jest, aby regularnie aktualizować system KSeF i korzystać z dobrego oprogramowania antywirusowego, które chroni przed atakami hakerskimi.

 

Warto również zapewnić backup danych i zabezpieczyć ważne dokumenty finansowe, aby w razie awarii mieć dostęp do niezbędnych informacji.

W przypadku wystąpienia awarii KSEF, ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić problem do odpowiednich służb technicznych i podjąć działania, które pomogą szybko przywrócić system do działania.

 

Krajowy System e-faktur, jest szansą czy zagrożeniem dla firm? 

 

KSEF, czyli system e-faktur, może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm.

Z jednej strony, korzystanie z KSEF może przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu i kosztów, poprawa efektywności i kontroli nad procesem fakturowania, zmniejszenie ryzyka błędów, a także poprawa relacji z kontrahentami dzięki szybszym i bardziej precyzyjnym transakcjom.

 

Z drugiej strony, wprowadzenie KSEF wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań ustawowych i dostosowania procedur księgowych do nowych przepisów. Firmy muszą również upewnić się, że ich systemy są kompatybilne z KSeF i odpowiednio skonfigurowane. Ponadto, istnieją zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i koniecznością ochrony poufności informacji.

Ostatecznie, KSeF może być dużą szansą dla firm, które dobrze przygotują się do jego wprowadzenia i skorzystają z jego zalet. Jednak, dla firm, które nie będą w stanie dostosować swoich procedur i systemów, może to stać się poważnym zagrożeniem.

 

Wprowadzenie KSeF wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności procesu fakturowania. Największe wyzwanie czeka mikro przedsiębiorców stosujących do tej pory wyłącznie papierowe faktury i niekorzystających z programów elektronicznych. Ich właściciele staną przed koniecznością nauki e-fakturowania lub znajdą dogodny program do wystawiania e-faktur. 

 

Jak poradzić sobie z systemem KSeF?

 

Zapoznanie się z systemem KSeF znacznie wcześniej pozwala na lepsze zrozumienie jego funkcjonowania i korzyści, jakie płyną z jego wdrożenia. Warto przeanalizować swoje procesy biznesowe i przygotować się do ewentualnych zmian.

Przydatne mogą okazać się szkolenia dla pracowników, które pozwolą na efektywne wykorzystanie systemu. Ważne jest także dokładne przetestowanie systemu przed wdrożeniem oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego po jego wdrożeniu. Innym i dużo prostszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z programu do wystawiania faktur online u komercyjnego właściciela.

 

Przed wejściem obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych należy zapoznać się z możliwymi narzędziami które posiadają integrację z Krajowym Systemem e-Faktur.

Jeżeli już korzystasz z programu do wystawiania faktur online, dopytaj się na infolinii danego oprogramowania, czy taka integracja nastąpi. Wtedy wystawianie faktur nie zmieni swojej formy, mimo zmiany ich struktury.

Wystawianie dokumentu księgowego będzie wyglądało jak dotychczas. Jedyna różnica polega na imporcie dokumentu do systemu KSeF, które zapewnia oprogramowanie.