< Powrót do listy informacji KSEF

Jakich faktur nie można wystawić w KSeF?

25.05.2023

 

Kto może korzystać z KSeF?

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Jest to system, który w początkowym okresie funkcjonuje obok tradycyjnych faktur papierowych oraz elektronicznych, stanowiąc jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji.

Ale jakie są ograniczenia? Czy są jakieś faktury, których nie można wystawić w KSeF? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ale postaramy się ją jak najprościej wyjaśnić.

 

Korzystanie z KSeF

Korzystanie z KSeF jest możliwe dla różnych grup podmiotów. Przede wszystkim, z systemu mogą korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. To oznacza, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, możesz skorzystać z KSeF do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Ponadto, korzystanie z KSeF jest również dostępne dla przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. To oznacza, że nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ale prowadzisz działalność gospodarczą, możesz korzystać z KSeF.

Wreszcie, z KSeF mogą korzystać podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP. To oznacza, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej i jesteś zarejestrowany do procedury OSS, możesz korzystać z KSeF.

 

Faktury, których nie można wystawić w KSeF

 

Mimo że KSeF jest bardzo elastycznym systemem, istnieją pewne ograniczenia dotyczące rodzajów faktur, które można w nim wystawić.

Przede wszystkim, w KSeF nie można wystawić faktur bez NIP. Od 1 stycznia 2020 roku, fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. To oznacza, że jeżeli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

 

Uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF

 

Uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF to kluczowy element funkcjonowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Bez odpowiednich uprawnień, podmioty gospodarcze nie będą mogły korzystać z systemu do wystawiania faktur elektronicznych.

 

Jak uzyskać uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF?

Uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF są przyznawane automatycznie dla podatników będących osobami fizycznymi. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, takich jak spółki, uprawnienia te są przyznawane na podstawie zgłoszenia ZAW-FA, które musi zostać złożone w urzędzie skarbowym.

 

Jakie są wymagania dotyczące uprawnień do wystawiania faktur w KSeF?

 

Aby uzyskać uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF, podmioty gospodarcze muszą spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim, muszą być zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Ponadto, muszą posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, takich jak spółki, wymagane jest również posiadanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zawierającej NIP.

 

Jakie są konsekwencje nieposiadania uprawnień do wystawiania faktur w KSeF?

 

Nieposiadanie uprawnień do wystawiania faktur w KSeF może mieć szereg konsekwencji dla podmiotów gospodarczych. Przede wszystkim, mogą one nie być w stanie wystawić faktur elektronicznych przez KSeF, co może mieć wpływ na ich działalność gospodarczą.

Ponadto, nieposiadanie tych uprawnień może prowadzić do problemów z przestrzeganiem przepisów podatkowych. W szczególności, może to oznaczać, że podmioty gospodarcze nie będą mogły skorzystać z niektórych ulg podatkowych związanych z wystawianiem faktur elektronicznych.

 

Ograniczenia w wystawianiu faktur w KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nowoczesne narzędzie, które umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Jednakże, pomimo wielu zalet, system ten posiada pewne ograniczenia, które mogą wpływać na proces wystawiania faktur przez podmioty gospodarcze.

 

Uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF

 

Pierwszym i najważniejszym ograniczeniem jest fakt, że nie wszystkie podmioty gospodarcze mają uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF. Jak już wcześniej wspomniano, uprawnienia te są przyznawane automatycznie dla podatników będących osobami fizycznymi, natomiast podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą złożyć zgłoszenie ZAW-FA w urzędzie skarbowym, aby uzyskać te uprawnienia.

 

Rodzaje faktur, które można wystawić w KSeF

 

Kolejnym ograniczeniem jest rodzaj faktur, które można wystawić w KSeF. System ten obsługuje tylko faktury ustrukturyzowane, co oznacza, że nie można w nim wystawić faktur nieustrukturyzowanych, takich jak faktury pro forma czy faktury korygujące.

 

Faktury bez NIP i do paragonów

 

Dodatkowo, w KSeF nie można wystawić faktur bez NIP oraz faktur do paragonów, które nie zawierają NIP nabywcy. To oznacza, że jeżeli sprzedaż jest rejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, ale paragon nie zawiera NIP nabywcy, nie można wystawić faktury do tego paragonu w KSeF.

 

Podsumowanie - Jakich faktur nie można wystawić w KSeF?

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco ułatwia proces wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych. Pomimo wielu zalet, system ten posiada pewne ograniczenia, które mogą wpływać na działalność podmiotów gospodarczych.

Uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF są kluczowym elementem korzystania z systemu. Nie wszystkie podmioty gospodarcze mają te uprawnienia automatycznie. Podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą złożyć odpowiednie zgłoszenie w urzędzie skarbowym, aby uzyskać te uprawnienia.

 

KSeF obsługuje tylko faktury ustrukturyzowane, co oznacza, że nie można w nim wystawić faktur nieustrukturyzowanych, takich jak faktury pro forma czy faktury korygujące. To ograniczenie może wpływać na działalność podmiotów gospodarczych, które często korzystają z tych typów faktur.

Dodatkowo, w KSeF nie można wystawić faktur bez NIP oraz faktur do paragonów, które nie zawierają NIP nabywcy. To ograniczenie może wpływać na działalność podmiotów gospodarczych, które często sprzedają towary lub usługi na paragon, a następnie wystawiają fakturę do tego paragonu.

Mimo tych ograniczeń, KSeF oferuje wiele korzyści, takich jak automatyzacja procesu wystawiania faktur, zwiększenie efektywności i redukcja błędów. Dlatego też, dla podmiotów gospodarczych jest niezwykle ważne, aby zrozumieć wymagania związane z uzyskaniem uprawnień do wystawiania faktur w KSeF i podjąć odpowiednie kroki w celu ich spełnienia.