< Powrót do listy informacji KSEF

Czy KSeF zastąpi JPK?

03.04.2023
Czy KSeF zastąpi JPK?

 

Czy KSeF zastąpi JPK – jakie mamy informacje w tym zakresie?

 

System KSeF opracowany przez Ministerstwo Finansów pozwala na wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Dowody sprzedaży są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na charakter prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych osób czy jej profil.

Faktury ustrukturyzowane pozwolą sprawować wielopoziomową kontrolę nad podatnikami i szybko wyłapywać wszelkie nieprawidłowości. To dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy mogą spodziewać się kolejnych zmian zmierzających do uproszczenia całego systemu podatkowego. Wśród nich zapowiedziano likwidację pliku kontrolnego JPK_VAT oraz wstępnie wypełnionych deklaracji VAT. 

Cały proces upraszczania systemu podatkowego nie należy wcale do łatwych, Ministerstwo Finansów od wielu lat ciężko pracuje, żeby stworzyć system na miarę krajów wysokorozwiniętych, kompletny, niebudzący zastrzeżeń przedsiębiorców i jednocześnie pozwalający sprawować kontrolę.

 

Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane dla wszystkich przedsiębiorców wprowadzą kolejne zmiany, do których zalicza się również likwidację przesyłania JPK_VAT.

Organy podatkowe uzyskają wszystkie informacje z faktur, co pozwoli na wyłapanie ewentualnych błędów czy nieprawidłowość i ułatwi przygotowanie innych dokumentów, a wśród nich wstępnej deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Jeżeli takie działania zostaną wprowadzone, Twoim zadaniem, jako przedsiębiorcy będzie jedynie potwierdzenie kosztów wykazanych w konkretnym miesiącu, a następnie akceptacja dokumentu. To skuteczny sposób, żeby ograniczyć ilość pracy wykonywanej przez podatników, a także uniknąć błędów. 

 

Zalety e-fakturowania – o czym warto wiedzieć?

 

Już od pierwszych chwil, gdy Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie KSeF, zmiany budzą wiele emocji. Są zwolennicy i przeciwnicy systemu, ale nie mamy na to wpływu, gdyż za rok KSeF będzie obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy.

Nie będziesz mógł dłużej wystawiać faktur elektronicznych czy papierowych, ale program księgowo-finansowy, który teraz służy do wystawiania dowodów sprzedaży, po połączeniu z KSeF będzie umożliwiał przygotowanie faktur zgodnie z wymaganiami. 

 

Od 1 lipca 2024 roku każda wystawiona faktura będzie wymagała zarejestrowania w KSeF. Po wprowadzeniu danych i dostarczeniu dokumentu do systemu odbywa się jego weryfikacja.

Po uzyskaniu zielonego światła, dokument ma nadany numer identyfikujący i trafia do odbiorcy. Jednym z warunków jest wyrażenie zgody przez nabywcę towarów czy usług na odbieranie faktur właśnie z wykorzystaniem KSeF.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nawet jeżeli odbiorca nie wyrazi zgody na wysyłanie faktur ustrukturyzowanych poprzez system, dowód sprzedaży musi tam zostać dostarczony/wystawiony, a następnie dostarczony odbiorcy w inny sposób (elektronicznie albo z wykorzystaniem tradycyjnych metod, czyli w formie papierowej).

 

Zmiana przepisów sprawi, że Ministerstwo Finansów będzie kontrolować wszystkie wystawiane przez przedsiębiorców faktury. Będą one dostępne w jednym systemie, co pozwoli zdecydowanie ograniczyć ilość przestępstw podatkowych. To ogromna zaleta, a korzyści będą odczuwane przez każdego z nas. 

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych nie wymaga czasu, wszystkie działania są intuicyjne i szybkie. Dowody sprzedaży są identyczne dla wszystkich przedsiębiorców, co usprawni cały proces fakturowania oraz sprawowania kontroli przez ustawodawcę. 

Wiesz, że KSeF już niedługo będzie obowiązkowy, dlatego nie odkładaj w nieskończoność poszukiwanie programu do wystawiania faktur online.

Zajmij się jego poszukiwaniami już teraz, aby dobrać odpowiedni system do swoich potrzeb.

 

Odpowiedzialność za przygotowanie platformy ciąży na fiskusie, przez co jest określany również jako gwarant odciążenia podatników. Dowiedzieliśmy się już, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie przez 10 lat, co sprawia, że podatnik nie musi martwić się archiwizacją, znalezieniem miejsca na drukowane dowody czy innymi formalnościami. 

Do wystawiania e-Faktur możesz wykorzystać dwa sposoby. Jednym z nich są narzędzia opublikowane przez Ministerstwo Finansów funkcjonujące w KSeF, a drugi polega na używaniu dotychczasowego programu księgowo-finansowego, pod warunkiem że jest połączony z systemem informatycznym KSeF. 

 

Czy KSeF zastąpi JPK – kilka słów podsumowania

 

Każdy podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą musi zapoznawać się z wprowadzanymi przez ustawodawcę reformami, wdrażać je w życie i opierać na nich swój biznes. Tak jest i z KSeF, który zgodnie z zapowiedziami przyniesie wiele pozytywnych zmian.

Przede wszystkim doczekamy się zniesienia obowiązku przekazywania JPK_FA. Ta zasada obowiązuje dla wszystkich przedsiębiorców korzystając z Krajowego Systemu e-Faktur.

Jest to uwarunkowane wprowadzeniem do KSeF wszystkich niezbędnych elementów i informacji monitorowanych przez urząd skarbowy do e-Faktury. 

 

Kiedy faktura ustrukturyzowana trafi do KSeF, fiskus nie będzie miał żadnych problemów z jej skontrolowaniem. Dostęp będzie nieograniczony, a podatnicy będą na bieżąco kontrolowani, stąd przygotowanie dodatkowych plików kontrolnych czy innych dokumentów będzie działaniem zbędnym, niepotrzebnym. T

akie działanie zdecydowanie usprawni system podatkowy w Polsce — trzeba mieć tego świadomość, a także skupiać się na korzyściach związanych z KSeF, zamiast odszukiwać wady. 

Rezygnacji z plików kontrolnych JPK jest uwarunkowana art. 45 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z którą organ KAS nie ma prawa żądać dokumentów oraz informacji, do których ma dostęp. Na podstawie tego zapisu kwestię KSeF i JPK mamy rozwiązaną.